SIM VINAPHONE 4G - VD89P - 11 SỐ

40,000₫

Mô tả

TÀI KHOẢN 0đ

4GB/ngày 3 tháng đầu.

2 tháng sau 2GB/ngày, 89k/tháng.

Gọi free nội mạng dưới 20 phút.

Gọi free 50 phút/tháng liên mạng KM 1 năm.

Sim chưa có gói, tk 0đ.


CÓ GÓI THÁNG ĐẦU

4GB/ngày 3 tháng đầu.

2 tháng sau 2GB/ngày, 89k/tháng.

Gọi free nội mạng dưới 20 phút.

Gọi free 50 phút/tháng liên mạng KM 1 năm.

Đã kích tháng đầu (có thể mất ngày dùng)


CÓ SẴN 100.000đ

4GB/ngày 3 tháng đầu.

2 tháng sau 2GB/ngày, 89k/tháng.

Gọi free nội mạng dưới 20 phút.

Gọi free 50 phút/tháng liên mạng KM 1 năm.

TK có 100k. Khách mua tự kích không mất ngày

Bình luận

Sản phẩm khác